StrukturKollektivet
Basis1 Plus

Når du vælger at deltage i et forløb i StrukturKollektivet skal det være så værdiskabende som muligt. Tid er en afgørende faktor, når varige forandringer skal skabes. Derfor strækker et forløb sig over 4 måneder, så du har mulighed for at skabe nye erfaringer med dit strukturarbejde. Forløbet består af individuel rådgivning samt kollektive tema arbejdsmøder, og dets ekstensive karakter hjælper dig med at få indarbejdet de nye lærte tilgange og arbejdsværkstøjer i din egen forretningsmodel. Sådan får du det lærte konkretiseret, og kan fortsætte arbejdet efter endt forløb- Se det er bæredygtig forretningsudvikling!

Hvert arbejdsmøde indeholder:

  • Opfølgning på arbejdet på seneste arbejdsmøde
  • Nyt struktur tema med indbygget arbejdsoplæg, så du kan arbejde med det i din egen forretningsmodel 
  • Individuelt arbejde med din egen forretningsmodel i forhold til dagens struktur tema
  • Mulighed for sparring og rådgivning.
  • Fælles drøftelser, kollektiv sparring samt delinger af erfaringer.

Med Basis1-Plus forløbet får du lidt ekstra individuel støtte og vejledning undervejs, gennem månedlige online opfølgningsmøder. Du får adgang til nøgleværktøjer og ekspertrådgivning inden for struktur og forretningsudvikling, viden der styrker dine kompetencer inden for struktur, fokus og salg. 

Herunder:

  • 1 times individuel opstarts rådgivningsmøde, hvor du får sparring til at få målrettet dine ønsker og arbejdspunkter i forbindelse med din deltagelse i forløbet.
  • 4 fælles månedsarbejdsmøder a 3 timers varighed. Et møde hver måned i 4 mdr.
  • 4 online månedsopfølgningsmøder a’ ½ times varighed, hvor du får mulighed for at få individuelt sparring og opfølgning.
  • Bliver del af et inspirerende struktur-arbejdsfællesskab med ligesindede.

Det koster  1350 kr. pr. md plus moms, 

Der betales forud månedsvis.

I alt koster et 4 mdrs. Basis1-Plus forløb 5400 kr. plus moms.