StrukturKollektivet

Er for dig, der er solo-selvstændig og gerne vil skabe omkostningseffektiv vækst i din virksomhed. 

adult, bonsai, hand-1868109.jpg

Vil du gerne have mere overskud til målrettet udvikling af din virksomhed?

På første modul tager vi strukturbrillerne på og stiller skarpt på optimerings-områderne i din virksomhed.

Vil du gerne have mere tid til at arbejde med det, du brænder allermest for?

På modul nr. 2 får du hjælp til at få mere struktur i den daglige drift, så du får tid til det du brænder mest for.

Vil du gerne opnå bedre resultater med dine salgsfremmende indsatser?

På modul nr. 3. får du konkrete værktøjer, som hjælper dig til at nå dit kundesegment mere målrettet og effektivt.

Vil du gerne skabe mere omsætning ved at nå nye og eksisterende kunder bedre?

På modul nr. 4 får du indsigt i, hvordan du via struktur og enkle værktøjer kan lave målrettede salgsindsatser.

Har du også brug for hjælp til at holde "snuden i sporet," så du når dine mål?

Igennem den individuel 1:1 sparring får du den støtter, som hjælper dig med at holde et målrettet fokus.

Hvordan hjælper StrukturKollektivet dig med at udvikle din virksomhed?

Du får håndgribelige værktøjer, som hjælper dig med at løse udfordringer, som står i vejen for udvikling af din forretning.

Effektiv struktur er lig bæredygtig vækst

Værdiskabende fælleskab

StrukturKollektivet er et kollektivt læringsrum, hvor du er sammen med andre ligesindede solo-selvstændige, der også drømmer om større frihed til at udvikle deres forretning. I har alle et fælles ønske om at får mere struktur ind i jeres virksomhed, så I kan nå jeres mål.

Praktiske værktøjer

I StrukturKollektivet lærer du,  hvordan struktur kan understøtte dig i at nå dine mål.  Du får praktiske værktøjer, som hjælper dig med at få mere struktur ind i din virksomhed i stort og småt.  Du bliver del af et støttende fælleskab, som hjælper dig med at holde fokus.

Kollektiv tankegang

StrukturKollektivet er baseret på en kollektiv tankegang, som gør det økonomisk muligt for dig at få  værdi-skabende hjælp inden for forretnings-udvikling gennem struktur. I bærer den økonomiske byrde i fællesskab men får individuel udvikling af jeres virksomhed.

Forløb i StrukturKollektivet 2024

Skræddersyet forretningsudvikling og sparring til dig!

Basis 1

Her får du adgang til 4 månedsvise kollektive arbejdsmoduler samt 1  times individuel rådgivningssession til at målrette din indsats. 

Et 4. mdrs. Basis1 forløb koster dig kun 995,00 kr. pr. md plus moms. 

Basis 1 Plus

Her får du adgang til 4 månedsvise fælles arbejdsmoduler med  samt 1 individuel rådgivningssession til at målrette din indsats. Herudover får du ekstra sparring undervejs gennem 4 månedsvis online opfølgningsmøde af 1/2 times varighed. 

Et 4. mdrs. Basis1 Plus forløb koster dig kun 1350,00 kr. pr. md plus moms. 

Skab Resultater med StrukturKollektivet!

Et værdiskabende læringsfællesskab med ligesindede.

StrukturKollektivet er et unikt læringsfælleskab, som giver dig mulighed for undersøge ideer og perspektiver med andre ligesindede. Gennem drøftelser og erfaringsudveksling vil du blive inspireret til innovativ nytænkning af din forretningsmodel og tilgang.

Skab grundlaget for en bæredygtig udvikling i din virksomhed.

StrukturKollektivet vil hjælpe til at få mere struktur ind i din virksomhedsdrift og udvikling. Det vil bidrage til bedre overblik og trivsel for dig som solo-selvstændig. Du får mulighed for at skabe et bæredygtigt fundamentet for kontinuerlig udvikling og vækst og trivsel.