Struktur er afgørende for bæredygtig vækst i din virksomhed!

Hvorfor fokus på struktur?

Kunde- og markedskrav ændrer sig hele tiden, det samme gør I som virksomhed i takt med, at I udvikler jer og vækster. Jeres interne strukturer og processer er en vigtig del af jeres samlede værditilbud til jeres kunder, og derfor skal jeres interne processer løbende tilpasses og justeres til.

Hvad er struktur for jer?

Struktur omfatter hele jeres overordnede virksomhedsdrift, men kan omhandler interne arbejdsprocesser i salg, service, produktion og administration. Når I arbejder med struktur,  vil I hurtigt opdage, at jeres nye “struktur-briller” giver positiv effekt på andre områder af jeres virksomhedsdrift. I vil se på jeres forretningsudvikling med et nyt perspektiv.

SMV:Digital midler ..

SMV:Digital giver jer mulighed for at søge midler til kommende udviklingsprojekter inden for optimering og digitalisering. Nye puljer åbner i løbet af foråret, er I klar til at søge? Se mere om puljerne her.

Kompetenceudviklingsforløb for dig, som er iværksætter

1. Få mere struktur!

Som iværksætter er din største udfordring at prioritere din tid og indsats.  Med udgangspunkt i dine forretningsmæssige mål, får du gennem forløbet hjælp til at skabe øget struktur og målrettethed i dit daglige arbejde. Vi arbejde med håndgribelige arbejdsværkstøjer, som vil gavne dig i dit salg og udviklingen af din forretning. 

2. Målret dit salg!

Dette forløb er for dig, som gerne vil blive bedre til at planlægge og gennemføre en salgsindsats. Vi tager udgangspunkt i din forretning, og du bliver i forløbet klædt på til at kunne planlægge og gennemføre en vellykket salgsindsats. Du får hertil arbejdsværktøjer, som vil gavne dit salg og udviklingen af din forretning.

 

3. Skab bæredygtig vækst!

Du er som driftig iværksætter nu klar til next-level inden for udvikling af din forretning. Du ser et øget behov for struktur og styring for at opnå optimal drift og vækst. I dette forløb kigger vi sammen på de områder af jeres interne struktur og processer, som har behov for justering, så de er tilpasset jeres målsætning og understøtter langsigtet bæredygtig vækst.