Vil du vide mere?

Alting starter et sted…..

Lad os starte med en uforpligtende kop kaffe, hvor jeg gerne fortæller mere om, hvordan det at arbejde med struktur og processer kan skabe værdi i netop jeres virksomhed.

Se mere om emnet her.

Sådan starter jeres næste vækstrejse......

1.

Inspirationsoplæg

Start jeres vækstrejse med et oplæg, hvor I får en introduktion til emnet struktur og processer ud fra et vækst perspektiv.

I vil få et nyt perspektiv på, hvordan der gennem fokus på strukturer og processer kan tænkes vækst, trivsel og forretningsudvikling ind i både daglig drift og strategiplaner. 

I får relevant input til, hvordan I gennem en mere analyserende tilgang skaber en bæredygtig udvikling i jeres virksomhed.

business, idea, growth-5261745.jpg

2.

Assessement rapport

Med en assessement rapport  får I et mere detaljeret overblik over de udviklings -og optimeringsområder inden for struktur og processer, der for jer skaber værdi at arbejde med. 

I får et nyt relevant perspektiv, som blandt andet på  bestyrelses -og ledergruppe niveau kan indarbejdes i  strategi -og  handleplaner. 

3.

Facilitering og drift

Udviklingsprojekter kræver dedikerede og specialiserede ressourcer for at få succes. Daglig drift har altid forrang, hvilket gør det svært for den daglige ledelse på egen hånd at drifte udviklingsprojekter. 

Jeg kan som jeres ekstern partner drifte og facilitere jeres udviklingsprojekt, og vil med mit specialiserede kendskab til området sikrer jer en fokuseret og kontinuerlig fremdrift. Jeg vil i forløbet være jeres projektmedarbejder, og anbefaler et længere og ekstensivt forløb. Dette så organisation og medarbejdere kan følge med i forandringsprocessen. Ny viden og indsigt skal forankres.

I forløbet får jeres medarbejdere et vitalt kompetenceløft, da de lærer at arbejde med en ny tilgang til salg og kunder. De får et nyt perspektiv, som sætter I gang i en bæredygtig udvikling, som fortsætter længe efter jeg som projektleder har afsluttet min opgave.

Læs mere om min tilgang her.

gears, team, together-1059756.jpg