Det er min mission at fremme vækst, trivsel og udvikling i danske virksomheder.

“Fokus på struktur og optimering af processer skaber bæredygtig  vækst og udvikling. Det bidrager til øget medarbejdertrivsel og har markant positiv effekt på både top -og bundlinje.”

Jeg brænder for at hjælpe virksomheder med forretningsudvikling gennem mit særlige fokus på struktur og processer.

Afstemte strategiske beslutninger

Dedikeret fokus på interne strukturer og processer skaber et godt fundament for den generelle forretningsudvikling, da der kan træffes mere målrettede strategiske beslutninger, som er realistiske og målbare. Realistiske mål skaber motivation for mere. 

Mening og mål

Struktur og optimerede processer skaber bedre arbejdsflow og tydeliggør, hvordan vi som medarbejder bidrager bedst til  fælles mål. Mening og mål bidrager til øget jobtilfredshed og medarbejdertrivsel og øger motivationen for mere af samme skuffe. 

Et fokus som smitter

Fokus på interne strukturer og processer skaber positive “ringe i vandet”, da det smitter af på hele vores virksomhed. Det giver os et fælles sprog, en ny databaseret måde at se tingene på. 

Struktur specialist

Min "Super-Power"

Min særlige “super-power” er evnen til at se mulige nye strukturer,  før de skabes og at kunne bane vejen dertil. Jeg arbejder ud fra et helhedsperspektiv, hvor jeg med en god fornemmelse for jeres samlede virksomhedsdrift skaber løsninger, som fungerer hos jer i praksis. Medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling har undervejs i forløbet mit særlige fokus. Sådan skabes der en langtidsholdbar og bæredygtig forandring hos jer, som fortsætter længe efter jeg som rådgiver har afsluttet min opgave hos jer. 

Baggrund

 Jeg har i en del år arbejdet med ledelse inden for såvel salg & markedsføring men også inden for produktion, og har her både intensivt og ekstensivt altid arbejdet med struktur. Derfor er det faldet mig naturligt inden for den seneste årrække at specialisere mig som rådgiver inden for området, da den del af forretningsudvikling er noget jeg har et særligt talent for. Jeg er oprindeligt uddannet markedsøkonom med speciale i international handel, og har efterfølgende bygget en HD i organisation og ledelse med speciale i medarbejdertrivsel på. 

Struktur-brillerne på!

Når jeg med en virksomhed tager “struktur-brillerne” på, og vi sammen kigger på de muligheder der hos dem er for optimering, motiveres jeg af de positive effekter, vi sammen skaber. Det er en drivkraft for mig at kunne vise dem vejen til at se på forretningsudvikling med et strukturperspektiv, fordi det baner vejen for en bæredygtig vækst. Det skaber grundlag for bedre muligheder for analyse og optimering ud fra data og fakta. Det skaber overblik og transparents i processerne og bidrager derved til øget arbejdsglæde og trivsel.

SMV:Digital rådgiver 

Jeg er godkendt  som SMV:Digital rådgiver og vil derfor også  kunne hjælpe dig med dit kommende SMV:digital udviklingsprojekt. SMV:Digital udbyder løbende forskellige puljer, som jeres virksomhed har mulighed for at søge til jeres næste digitaliseringsprojekter. Puljerne lukker når midlerne er opbrugt, derfor er det en god ide, at have dit udviklingsprojekt defineret og formuleret, så I er klar til at ansøge når midlerne åbner op for ansøgning se mere her om SMV:Digital midlerne her.