Det er min mission at fremme vækst, trivsel og udvikling i danske virksomheder.

“Fokus på struktur og optimering af processer skaber bæredygtig  vækst og udvikling. Det bidrager til øget medarbejdertrivsel og har markant positiv effekt på både top -og bundlinje.”

Jeg brænder for at hjælpe virksomheder med forretningsudvikling gennem mit særlige fokus på struktur og processer.

Afstemte strategiske beslutninger

Dedikeret fokus på interne strukturer og processer skaber et godt fundament for den generelle forretningsudvikling, da der kan træffes mere målrettede strategiske beslutninger, som er realistiske og målbare. Realistiske mål skaber motivation for mere. 

Mening og mål

Struktur og optimerede processer skaber bedre arbejdsflow og tydeliggør, hvordan vi som medarbejder bidrager bedst til  fælles mål. Mening og mål bidrager til øget jobtilfredshed og medarbejdertrivsel og øger motivationen for mere af samme skuffe. 

Et fokus som smitter

Fokus på interne strukturer og processer skaber positive “ringe i vandet”, da det smitter af på hele vores virksomhed. Det giver os et fælles sprog, en ny databaseret måde at se tingene på. 

Struktur specialist

Struktur specialist

Over den seneste årrække har jeg i ganske særlig grad specialiseret mig inden for forretningsudvikling gennem fokus på optimering af interne strukturer og processer. Jeg har både som ansat i forskellige lederstillinger og som konsulent,  arbejdet fokuseret med området. Det er det jeg brænder for.

Min “Super-Power”

Min særlige “super-power” er evnen til at se nye mulige strukturer før de skabes og at kunne bane vejen dertil. Jeg arbejder ud fra et helhedsperspektiv, hvor jeg med god fornemmelse for den samlede virksomhedsdrift skaber løsninger, som fungerer i praksis. For mig findes der simpelthen ikke “one size fits all” løsninger, da løsningerne skal passe til den enkelte virksomhed, deres kultur og ressourcer. Medarbejderinvolveringen og kompetenceudvikling har mit særlige fokus i forløbet, da der sådan skabes en bæredygtig  forandring, som fortsætter længe efter jeg har afsluttet min opgave. Min rolle som forandringsagent omhandler derfor en stor portion forandringsledelse.

Min motivation

At se hvordan fokus på interne strukturer og processer bidrager positivt til medarbejdertrivsel samt top-og bundlinje resultater er grundlaget for min drivkraft.

Faglig baggrund

Jeg er uddannet markedsøkonom med linjefag i international handel. Herudover har jeg en HD i organisation og ledelse med speciale i medarbejdertrivsel fra Aalborg universitet. Jeg har desuden erhvervet mig faglige kompetencer inden for LEAN og LEAN ledelse og afholdt seminarer og undervist i emnet.