Tilskudsmidler dit næste udviklingsprojekt

Optimering af struktur og processer omhandler oftest en grad af automatisering og digitalisering. Inden for området vækst gennem digitalisering er der lige nu gode muligheder for at søge midler hjem til at medfinansierer denne vækstrejse.

Der findes forskellige SMV målrettede puljer, som er brugbare for både mindre og større virksomheder (optil 249 ansatte). Puljerne har forskellige ansøgningsfrister og åbner i forskellige rul. 

Fælles for alle er derfor, at I som virksomhed skal være på forkant med et ønsket udviklingsprojekt, når ansøgning til puljerne åbner. 

Lad os derfor tage en snak om jeres kommende udviklingsprojekt og afdække, hvilken pulje der kan søges hjem til understøttelse af projektet.

money, plants, growth-6692564.jpg

Se mere om de SMV puljer, der løbende er mulighed for at ansøge om midler om til udviklingsprojekter i din virksomhed her